Om Oslo Contract & Furniture Fair

om ocff

Arena for design, møbel og interiør

Oslo Contract & Furniture Fair er møteplassen for alle som jobber i prosjektmarkedet; produsenter, interiørarkitekter, prosjektforhandlere og arkitekter.

Vår visjon er å bli Norges ledende møteplass for design, møbel og interiør og den viktigste arenaen for bransjen.

Oslo Contract & Furniture Fair is the meeting place for everyone working in the project market; manufacturers, interior architects, project dealers, and architects.

Our vision is to become Norway’s leading meeting place for design, furniture, and interior, and the most important arena for the industry.

Bli med som utstiller

Grip muligheten til å bli med på å etablere den største møteplassen for alle som jobber i prosjektmarkedet.

Gjennom 3 spennende dager kan du som utstiller på Oslo Contract & Furniture Fair møte arkitekter, prosjektforhandlere, store og små bedrifter, eiendomsselskaper, interiørarkitekter og andre relevante kontakter som jobber i bransjen innenfor prosjektmarkedet.

Du vil også få muligheten til å invitere dine egne kunder uten ekstra kostnad.

 

Take advantage of the opportunity to be part of establishing the largest meeting place for everyone working in the project market.

As an exhibitor at the Oslo Contract & Furniture Fair, you can meet architects, project negotiators, large and small businesses, property companies, interior architects, and other relevant contacts working in the project market during three exciting days.

You will also have the opportunity to invite your own customers at no extra cost

om ocff2
nyhet

Standleien inkluderer generell belysning i lysrigg og minimum størrelse er 30 kvadratmeter.

Det er bindende påmelding, og standleien faktureres 2 måneder før messe.

 

Stand rental includes general lighting in the lighting rig, and the minimum size is 30 square meters.

Registration is binding, and the stand rental will be invoiced two months before the fair.

Møt Teamet Vårt

Har du noen spørsmål om Oslo Design Fair eller andre aktiviteter? Vi hjelper deg gjerne!