Signify

Riktig belysning er avgjørende for helsen vår. Teknologien har kommet langt i å etterlikne naturlig lys, og Signify er ledende innenfor forskningen på området.

Tekst Hélène Andersen Foto Signify

Mennesker trenger lys for å se, men også for at vår biologiske klokke og våre fysiologiske funksjoner skal fungere normalt. Lyset påvirker mange aspekter av livet vårt, alt fra humør, søvn og produktivitet til hva man faktisk kan se. Det er også lyset som styrer vår naturlige døgnrytme. Signify springer ut fra Philips og ble ett eget selskap i 2016. Med over 100 års erfaring innenfor lyssetting, utvikler de stadig nye produkter og står bak mye av teknologien som befinner seg på markedet i dag. Oslo Design Fair har i år et helt eget samarbeid med Signify om belysningen i Tendensutstillingen. Vi har tatt en prat med salgsdirektør Tord Christensen.

Tord Christensen er salgsdirektør i Signify.

Hva er de største trendene innenfor belysning akkurat nå?

– Det ene er bærekraftige løsninger som bygger opp om sirkulære prinsipper. Signify har en stor portefølje og forretningsmodeller som sikrer at våre produkter og ikke minst bruken av dem, har minst mulig fotavtrykk. For eksempel har vi bygget 3D print-fabrikker som produserer armaturer av resirkulerbare materialer både til enkeltpersoner og større bedrifter. Fra november 2020 er vi dessuten ett karbonnøytralt selskap. Den andre trenden er trivsel. Folk vil ha best mulig lys slik at de trives optimalt i omgivelsene sine. Ett eksempel på et slikt produkt er Nature Connect, som etterligner fargespillet på himmelen. Denne trenden gjelder ikke bare for mennesker, men også for planter og dyr. Mye av forskningen handler om å bruke kunstig lys for å skape en mer effektiv produksjon og høyere trivsel. 

Hvorfor er belysning så viktig for oss mennesker?

– Lys er kilden til alt liv, samtidig bruker vi så mye kunstig lys at det faktisk skader omgivelsene våre. Færre og færre mennesker kan se den naturlige stjernehimmelen. Belysning bør etterstrebe riktig mengde belysning på rett sted til rett tid. Dagens teknologi og kunnskapen vi nå har,gjør at vi kan klare dette fremover.

På hvilken måte kan riktig belysning forvandle et rom?

– Lys kan bidra til å fremheve kvalitetene i ett rom. Det kan gjøres gjennom farger, mengde lys og lyssettinger. Hovedformålet med rommet kan også forsterkes gjennom lys. En kvalitets butikk kan for eksempel lyssette rommet slik at kunden trives der og tar seg god tid, mens en lavprisbutikk ønsker å belyse lokalene slik at handleturen blir effektiv og rask. Belysning kan også påvirke humøret og effektiviteten vår. Human Centric Lighting, såkalt menneskeorientert belysning, har blitt en voksende trend. Den kunstige belysningen innendørs skal gjenskape det naturlige dagslysets døgnrytme utendørs. Menneskets døgnrytme kan dermed forbedres av en belysning som er tilpasset solens gang.

Hvilke produkter skal dere vise på Oslo Design Fair?

– I hovedutstillingen viser vi konseptet Nature Connect. Dette er et lysarmatur som imiterer himmelen innendørs og gir energi til menneskene i rommet. Vi samarbeider også med Oslo Design Fair for å lage en stemningsfull lysinstallasjon i utstillingen.

På vår egen stand vil vi også presentere konseptet Nature Connect, i tillegg til rom opplyst av Philips Hue-produktene våre. Vi kommer også til å vise 3D-printede lamper.

Kan du si noen om teknologien vi kan møte i fremtiden på dette feltet?

– LED og digitaliseringsteknologien er fortsatt i sin spede barndom. Det er nesten rart å tenke på at teknologien ikke kom før i 2008. LED-teknologien åpnet opp utrolig mange muligheter for oss, fordi det er en digital komponent som vi kan styre. Jeg tror vi kommer til å ha ett stort fokus på bærekraft gjennom utviklingen av lysarmaturer som bruker lite energi og krever lite styring, med materialer vi kan resirkulere effektivt. Lysets kvalitet vil også bli svært viktig framover. Det er en helsefaktor som vi ikke har tatt nok hensyn til, men som vi ser en dreining mot nå.