Hvem, hva, hvor? Tendensutstillingen 2024

Gjennom tendensutstillingen Elementer har vi lyst til å utforske hvordan vi med omhu kan håndtere ulike elementer for å skape rom som ikke bare er funksjonelle, men også inspirerende og inviterende. Tendensutstillingen vil bruke materialer fra ombruk i byggevareindustrien som veves sammen med varer fra ferdigvareindustrien for å danne en sammenhengende estetikk og en opplevelse for deg som besøker messen i august. For å få til dette har vi hatt fokus på følgende fire prinsipper: helhetlig arkitektonisk grep, overraskende effekter, fokus på romlighet og gjenbruk. Gjennom å integrere disse prinsippene kan vi skape rom som ikke bare er vakre, men som også inspirerer og berører alle som opplever dem. Elementene blir ikke bare en del av rommet, de blir en del av historien, samtidig som de bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Gjennom et samarbeid med arkitektene Charlotte Hansson og Sandra Riedel i A-lab, vår faste kurator Kirsten Visdal og ombrukssentralen Ombygg, er vi i gang med å utvikle en spennende utstilling som vil være til glede og inspirasjon for messens besøkende høsten 2024. Hélène Andersen er redaktør for magasinet og for det faglige programmet. Dersom du ønsker å kontakte noen av dem kan du sende en mail til følgende:

Charlotte Hansson er arkitekt med interesse for formgiving, materialer og konstruksjoner:
charlotte@a-lab.no
Sandra Riedel er arkitekt med en forkjærlighet for håndverk, sammenføyninger, og materialer:
sandra@a-lab.no
Kirsten Visdal er kurator for interiør, møbler, kunst og kunsthåndverk:
kirstenvisdal@gmail.com
Hélène Andersen er innholdsredaktør og har god oversikt over helheten i prosjektet:
helene@andersenvalla.com
Ombygg på Løren: Telefon: 22 12 02 84
post@ombygg.no

Ombygg er en lagersentral og handelsplass for brukte byggematerialer. Vi skal bruke materialer herfra når vi bygger tendensutstillingen.