Påmelding Oslo Design Fair 2023 og 2024

Grunnet vedlikehold av registreringsskjema, må interesserte utstillere bruke den engelske varianten av vårt registreringsskjema.
Klikk her for å melde din bedrift på Oslo Design Fair / Oslo Contract & Furniture Fair.

PRISER
Prisene nedenfor gjelder kun Oslo Design Fair. Kontakt oss via mail dersom du har spørsmål vedrørende priser for Oslo Design Fair eller Oslo Contract & Furniture Fair.
Alle priser er oppført i NOK per kvm, og er eks. MVA. Prisene vil justeres med konsumprisindeks hvert år.

Se oversikt over Premium plassering

Minimum standstørrelse er 12 kvadratmeter, 3×4 meter. Vi vil etterstrebe ønsket standstørrelse, men kan ikke garantere dette. Lengde og bredde vil kunne avvike fra din bestilling, og du må gi beskjed dersom lengde og bredde er absolutt for deg. Har du en medutstiller på standen er minimum standstørrelse 24 kvm, medutstiller må registreres via påmeldingsskjema.

Hva må du beregne av ekstra kostnad? Her finner du en oversikt over hva som er inkludert og ikke i standleien.

KONSEPTDEL I HALL C
Fremre del av hall C er vår konseptdel. Her vil stands ha en inkludert generell belysning i lysrigg. Stands som er tegnet inn med vegg vil ha 3 meter høye snekrede trevegger som standard.

Det er kun tillatt å dekke inntil 30% av åpne sider.
Standhøyde over 2,5 m(standard høyde) må godkjennes. Tegninger og spesifikasjoner på høyde må sendes oss via mail. NB! Egne regler gjelder for konseptdelen i hall C.

Ved overtredelse vil det faktureres 20% gebyr beregnet ut fra deres standleie, som kompensasjon til berørte utstillere.

REGISTRERINGSAVGIFT
Registreringsavgiften er kr 4.200,- per messe. Ved påmelding til tre messer samtidig, reduseres registreringsavgiften til kr 4.200,- totalt for tre messer. Alle priser er ekskl. MVA. Registreringsavgift faktureres ved påmelding og refunderes ikke. Standleien faktureres hovedutstiller i sin helhet.

PRIS FOR MEDUSTILLER
Registreringsavgift kr 6.000, og faktureres ved påmelding. Manglende registrering av medutstiller vil medføre et gebyr på kr 10 000.

BETALINGSBETINGELSER
Faktura for registreringsavgift sendes ut ved påmelding
Faktura på standleie sendes ut 2 mnd før messe
Forfall er 14 dager fra fakturadato
Morarenter etter gjeldene satser belastes etter forfall.

AVBESTILLING/KANSELLERING
Ved avbestilling hefter utstilleren for den totale standleie og registreringsavgift. Den totale standleien og registreringsavgiften beregnes på brutto sum og eventuelle rabatter vil dermed frafalle.
Ved avbestilling 1 måned før åpning eller senere hefter man også for den totale standleie og registreringsavgift basert på brutto sum uten rabatter, men det vil også tilkomme et avbestillingsgebyr på 10.000 NOK.

OSLO CONTRACT & FURNITURE FAIR
Dette er et supplement til den eksisterende messen og gjennomføres parallelt med Oslo Design Fair. Oslo Contract & Furniture Fair disponerer en egen hall som er tilpasset målgruppen. Her skal vi legge til rette for at prosjektmarkedet får en ny møteplass for å skape kontakter, møte venner og nye samarbeidspartnere. Oslo Contract & Furniture Fair har egne priser og betingelser. Ta kontakt med oss på mail for mer informasjon og priser. Inkludert i prisen er generell belysning i lysrigg uten vegg.