Redd Barna og Oslo Design Fair

Oslo Design Fair + Redd Barna

Vi har valgt å gå inn i et samarbeid med Redd Barna for å bekjempe farlig barnearbeid og beskytte barn verden over.

152 millioner barn lever som barnearbeidere i verden i dag!

Oslo Design Fair skal bidra til Redd Barnas arbeid for å bedre barns arbeidsvilkår.

10 år gamle Synmaya jobber som murer i Bhaktapur distriktet i Nepal. Hun står tidlig opp hver dag og jobber helt frem til det blir mørkt. Hun former murstein av leire, bærer tungt og puster inn støv som går rett ned i lungene. 

På grunn av ekstrem fattigdom tvinges millioner av barn til å jobbe, slik at de kan bidra og forsørge sine familier. Mange av disse barna blir syke eller dropper ut av skolen. Redd Barna gjør alt de kan for å endre på dette, og Oslo Design Fair ønsker å bidra til dette viktige arbeidet.

Det tunge arbeidet gjør at Sunmaya blir helt utmattet og gjennom arbeidet har hun utviklet alvorlig astma. Dette gjør at hun står i fare for å gå glipp av utdannelsen sin. 

Barn blir tvunget til farlig barnearbeid

Mange foreldre tenker at det er bedre for barna at de lærer seg et yrke enn at de får seg utdanning. Barna blir derfor ofte tvunget til å jobbe på fabrikker, murverk og andre farlige arbeidsplasser. Her risikerer de å skade seg og få varige mén livet ut. 

Redd Barna jobber med lokale aktører for å utrydde barnearbeid i blant annet Nepal og for å beskytte barn som Synmaya. Redd Barna påvirker og hjelper foreldre til å holde barna på skolen. Redd Barna etablerer også barnehager og driver ungdomsklubber, slik at barn i Nepal kan lære, leke og trives. 

Oslo Design Fair og Redd Barnas mål er at ingen barn skal ha en farlig jobb og at alle barn som må jobbe skal få den støtten de har krav på eller at de får muligheten til å komme tilbake til skolen.

Les mer om hvordan Redd Barna jobber med å forhindre barnearbeid og beskytte barn mot helseskadelig arbeid her.

Ønsker du å støtte Redd Barnas og deres arbeid for å bedre barns arbeidsvilkår sammen med oss? Klikk her.

Bidraget går uavkortet til Redd Barna og du trenger ikke å kjøpe inngangsbillett for å være med å gi ditt bidrag. Oslo Design Fair støtter selvfølgelig med egne bidrag.