Utstillerpriser

Velg ønsket stand størrelse

Fra 12-70 kvd.

Standard pris

NOK 1400

12-70 kvadratmeter. Alle haller

Premium plassering

NOK 1600

12-70 kvadratmeter. Alle haller

Konseptdel standard

NOK 2200

12-70 kvadratmeter. Hall C

Konseptdel premium

NOK 2400

12-70 kvadratmeter. Hall C

Prisene ovenfor gjelder kun Oslo Design Fair. Alle priser er oppført i NOK per kvm, og er eks. MVA.

Over 70 kvd.

Standard pris

NOK 1250

Over 70 kvd. Alle haller

Premium plassering

NOK 1500

Over 70 kvd. Alle haller

Konseptdel standard

NOK 2100

Over 70 kvd. Alle haller

Konseptdel premium

NOK 2300

Over 70 kvd. Alle haller

Prisene ovenfor gjelder kun Oslo Design Fair. Alle priser er oppført i NOK per kvm, og er eks. MVA.

Fra 12-70 kvd.

 • Standard pris
 • Over 70 kvadratmeter. Alle haller
 • Premium plassering
 • Over 70 kvadratmeter. Alle haller
 • Konseptdel standard
 • Over 70 kvadratmeter. Hall C
 • Konseptdel premium plassering
 • Over 70 kvadratmeter. Hall C

NOK 1400

NOK 1600

NOK 2200

NOK 2400

Over 70 kvd.

 • Standard pris
 • Over 70 kvadratmeter. Alle haller
 • Premium plassering
 • Over 70 kvadratmeter. Alle haller
 • Konseptdel standard
 • Over 70 kvadratmeter. Alle haller
 • Konseptdel premium plassering
 • Over 70 kvadratmeter. Alle haller

NOK 1250

NOK 1500

NOK 2100

NOK 2300

*Prisene ovenfor gjelder kun Oslo Design Fair. Kontakt oss via mail dersom du har spørsmål vedrørende priser for Oslo Design Fair eller Oslo Contract & Furniture Fair.Alle priser er oppført i NOK per kvm, og er eks. MVA. Prisene vil justeres med konsumprisindeks hvert år.

Minimum standstørrelse er 12 kvadratmeter, 3×4 meter. Vi vil etterstrebe ønsket standstørrelse, men kan ikke garantere dette. Lengde og bredde vil kunne avvike fra din bestilling, og du må gi beskjed dersom lengde og bredde er absolutt for deg. Har du en medutstiller på standen er minimum standstørrelse 24 kvm, medutstiller må registreres via påmeldingsskjema.

Her finner du en oversikt over hva som er inkludert og ikke i standleien.

Hva må du beregne av ekstra kostnad?

Fremre del av hall C er vår konseptdel. Her vil stands ha en inkludert generell belysning i lysrigg. Stands som er tegnet inn med vegg vil ha 3 meter høye snekrede trevegger som standard.
Det er kun tillatt å dekke inntil 30% av åpne sider. Standhøyde over 2,5 m(standard høyde) må godkjennes. Tegninger og spesifikasjoner på høyde må sendes oss via mail. NB! Egne regler gjelder for konseptdelen i hall C.
Ved overtredelse vil det faktureres 20% gebyr beregnet ut fra deres standleie, som kompensasjon til berørte utstillere.

Registreringsavgiften er kr 4.200,- per messe. Ved påmelding til tre messer samtidig, reduseres registreringsavgiften til kr 4.200,- totalt for tre messer. Alle priser er ekskl. MVA. Registreringsavgift faktureres ved påmelding og refunderes ikke. Standleien faktureres hovedutstiller i sin helhet.

Registreringsavgift kr 6.000, og faktureres ved påmelding. Manglende registrering av medutstiller vil medføre et gebyr på kr 10 000.

Faktura for registreringsavgift sendes ut ved påmeldingFaktura på standleie sendes ut 2 mnd før messeForfall er 14 dager fra fakturadato Morarenter etter gjeldene satser belastes etter forfall.

Ved avbestilling hefter utstilleren for den totale standleie og registreringsavgift. Den totale standleien og registreringsavgiften beregnes på brutto sum og eventuelle rabatter vil dermed frafalle.Ved avbestilling 1 måned før åpning eller senere hefter man også for den totale standleie og registreringsavgift basert på brutto sum uten rabatter, men det vil også tilkomme et avbestillingsgebyr på 10.000 NOK.

Dette er et supplement til den eksisterende messen og gjennomføres parallelt med Oslo Design Fair. Oslo Contract & Furniture Fair disponerer en egen hall som er tilpasset målgruppen. Her skal vi legge til rette for at prosjektmarkedet får en ny møteplass for å skape kontakter, møte venner og nye samarbeidspartnere. Oslo Contract & Furniture Fair har egne priser og betingelser. Ta kontakt med oss på mail for mer informasjon og priser. Inkludert i prisen er generell belysning i lysrigg uten vegg.