NYHET: Oslo Design Fair lanserer unik salgs- og markedsføringskanal

Gjennom en ny digital handelsplattform gjør Oslo Design Fair det enklere for alle utstillere å komme i tettere kontakt med sine viktigste kunder.  Ribbon B2B er et viktig verktøy som styrker Oslo Design Fair ytterligere som Norges viktigste og mest attraktive møteplass for design, arkitektur og håndverk. 

Ribbon B2B er en innovativ digital handelsplattform som revolusjonerer Oslo Design Fair. Plattformen gjør det enkelt for nye og eksisterende utstillere å komme i kontakt med sine innkjøpere via en digital kanal som er åpen flere måneder i løpet av 2024. Den digitale møteplassen kommer i tillegg til de fysiske messedagene, og bidrar i sum til å gjøre ODF til en svært effektiv salgs- og markedsføringskanal for bransjene vi henvender oss til.

Direktør for Oslo Design Fair Kathrine Jansen er ikke i tvil om at innføringen av Ribbon B2B representerer en viktig videreutvikling av arrangementet hun har ansvar for. Den digitale handelsplattformen utvider den sammenlagte salgsperioden for alle utstillere fra 6 dager til 6 måneder fordelt på to messer neste år.

 Erfaring viser også at Ribbon B2B bidrar til opp mot en femdobling av antall salgsordrer for utstillerne som gjør nytte av den digitale plattformen.   

Jansen er tydelig på at Ribbon B2B representerer en stor merverdi for utstillerne som er påmeldt til Oslo Design Fair 2024.  For å få tilgang til den nye handelsplattformen må man være påmeldt neste års arrangement.   

Testet ut i andre land med stor suksess 
Den nye handelsplattformen Oslo Design Fair tilbyr alle sine utstillere er allerede testet ut av interiørmesser i andre land, som Shoppe Objekt i New York og Art Düsseldorf – med stor suksess. Overføringsverdien til Oslo Design Fair og bransjene arrangementet henvender seg til er stor.

Kombinasjonen av fysisk og digital tilstedeværelse er viktig for å oppnå den beste salgs- og markedsføringseffekten.


Neste generasjons salgsmesse? 
På mange måter representerer den digitale plattformen en viktig og nødvendig videreutvikling av de fysiske salgsmessene. Samtidig er kombinasjonen av fysisk og digital tilstedeværelse viktig for å oppnå den beste salgs- og markedsføringseffekten i sum: 

-For mange innkjøpere er det viktig å kunne se, føle ta på og oppleve produktene før man tar en endelig beslutning om kjøp. Dette vil vi fortsatt legge godt til rette for gjennom Oslo Design Fair slik man kjenner arrangementet i dag. Samtidig bidrar Ribbon B2B til match mellom kjøper og selger i tiden før og etter den fysiske møteplassen. Vi inviterer inn innkjøpere fra inn- og utland som gjør at man får et enda større kundegrunnlag sammenlignet med i dag. Gjennom partnerskap med internasjonale messer for det kommende året når man potensielt opp mot 1 million nye kunder, sier Jansen.

Høydepunkter: 
•Utvidet salgsperiode: Fra 6 dager til 6 måneder i løpet av 2024.
•Online merkevareeksponering: Innkjøpere kan oppdage nye merker og produkter fysisk på messen, men nå også online.
•Femdobling av salgsordrer: Erfaringen tilsier at mange øker sine salg betraktelig hvis de benytter seg av handelsplattformen Ribbon B2B. 
•Utvidet målgruppe: Også de som ikke har mulighet til å delta på messen som innkjøpere kan få tilgang til plattformen.
•Internasjonale partnerskap: Samarbeid med internasjonale messer for å tiltrekke nye innkjøpere

Kontaktperson:
Direktør for Oslo Design Fair Kathrine Jansen,
Tlf: +47 920 48 199 / kathrine@oslodesignfair.no 

Om Oslo Design Fair: 
Oslo Design Fair er en effektiv handels- og nettverksarena for deltakere fra hele verden. Arrangementet bidrar med verdifull inspirasjon og innsikt som øker kunnskap til deltakerne gjennom sterke faglige og sanselige opplevelser. Oslo Design Fair samler bransjen og tilrettelegger for å drive nettverksbygging gjennom møteplasser, kunnskapsformidling og opplevelser.